او متولد تهران است؛ درنوجوانی با دیدن برنامه های شعبده بازی به این هنر علاقه مند شد و پس از آشنایی بــه این هــنر در سن چهارده سالگی شروع به اجرای برنامه در محافل نمـود. بعلت علاقه ای کـه به این هنر داشت نزد استادان این حرفـه آموزش دیـد و بـرای ایـنکه بتواند از دانش جدید ایـن هــنر بهره بیشتری ببرد به خارج از کشور مسافـرت کرد. او همچنین در کشورهـای مختلف بـه اجـرای بـرنامه پرداخته است.
وی در شبکه های مختلف تلویزیونی برنامه های بسیاری اجرا نموده که این برنامه ها تا کنون نیز کم و بیش ادامه دارد.
او در چندین انجمن بیـن المـللی شعـبــده بـازی از جمـله S.A.M و I.B.M امریکا عضویت دارد.
لازم به ذکـر اسـت آرمــین در رشـته شعـبـده بازی ایـلـوژن صاحـب سبک می باشد و تمامی وسایل و ابزارکارش را از طراحی تا ساخت خود به تنهایی انجام می دهد.
 
 
تماس سفارش گالري تصاوير نمايش‌هاي ويدئويي بيوگرافي صفحه نخستين - فارسي